Existuje mnoho důvodu pro provoz webové aplikace na vlastním hardwaru. Většina z nich souvisí s bezpečnostními otázkami, výkonovými požadavky nebo jsou dány nestandardními potřebami pro provoz aplikace. 

Dokážeme zajistit server popřípadě systémového administrátora, který dokáže připravit a spravovat server s OS Linux nebo Windows Server pro běh aplikací v PHP, .NET a jiných webových technologií.

Informujte se možnostech správy serverů s OS Linux nebo Windows Server.

Server

Kontaktujte nás